poniedziałek, 12 października 2015

Podział Dolnego Śląska na historyczne ziemie

Każdy historyczny region Polski składa się z mniejszych ziem. W przypadku Dolnego Śląska ziemie historyczne wykształciły się z księstw dzielnicowych, które dzielono na mniejsze jednostki administracyjne - weichbild, landkreis, kresi czy też powiat. 


Podział Dolnego Śląska na historyczne ziemie:

- ziemia głogowska
- ziemia krośnieńska
- ziemia jaworska
- ziemia świdnicka
- ziemia legnicka
- ziemia wołowska
- ziemia oleśnicka
- ziemia wrocławska
- ziemia ziębicka
- ziemia brzeska
- ziemia nyska.