poniedziałek, 11 stycznia 2016

Ziemia świdnicka

Ziemia świdnicka jest jednostką terytorialną Dolnego Śląska ze stolicą w Świdnicy. Powstała z połączenia kilku weichbildów (okręgów) w dobie rozbicia dzielnicowego Śląska, na terenie księstwa świdnicko-jaworskiego. Ziemia świdnicka jest tożsama z księstwem świdnickim.
Księstwo świdnickie, a co za tym idzie ziemia świdnicka ukształtowała się w swoich historycznych granicach na przełomie XIII i XIV wieku.
Obszar obecnej ziemi świdnickiej był rozdzielony między księstwo jaworskie, które wydzieliło się z księstwa legnickiego około 1274 roku, a księstwo wrocławskie. I tak w księstwie jaworskim leżał okręg bolkowski i okręg kamiennogórski, a w księstwie wrocławskim okręg strzegomski, okręg świdnicki, okręg dzierżoniowski i okręg sobócki.
Skutkiem waśni rodowych w łonie dolnośląskiej linii Piastów było ukształtowanie się księstwa świnickiego (ziemi świdnickiej), ale był to proces rozłożony na długie lata. W 1277 roku wybuchły walki między Bolesławem II Rogatką i Henrykiem V Grubym a Henrykiem IV Prawym o spadek po zmarłym w roku 1270 Władysławie wrocławski. Walki między krewniakami zakończył układ z 15 lipca 1277 roku, w wyniku którego okręg strzegomski z miastem Strzegom włączono do księstwa jaworskiego. W 1289 r. doszło do sojuszu między księciem jaworskim, a królem czeskim, na mocy którego do księstwa jaworskiego włączono Chełmsko Śląskie.
Kolejne walki dynastyczne wybuchły w 1290 roku po śmierci księcia wrocławskiego Henryka IV Prawego. Książę jaworski Bolko I Surowy przejął południowe tereny księstwa wrocławskiego – czyli okręg świdnicki, okręg ząbkowicki, okręg strzeliński, okręg ziębicki, okręg dzierżoniowski i okręg niemczański. W ten o to sposób powstało księstwo świdnicko-jaworskie. Dodatkowo w 1296 roku włączono do księstwa okręg sobócki.
W 1312 roku doszło do podziału księstwa świdnicko – jaworskiego. Księstwo jaworskie otrzymał Henryk I, a księstwo świdnicko-ziębickie przejęli Bernard i Bolko II Młodszy. W 1322 roku wyodrębniło się księstwo ziębickie. W ten sposób powstały zręby trzech dolnośląskich ziem: ziemi świdnickiej, ziemi jaworskiej i ziemi ziębickiej.

Jednak ostateczne granice księstwa świdnickiego, a co za tym idzie ziemi świdnickiej ukształtowały się za rządów Bolka II Małego, a utrwaliły się w okresie bezpośrednich rządów czeskich w latach 1392-1742, gdyż do tego okresu terytorium księstwa świdnickiego ulegało zmianom w zależności od bieżącej sytuacji politycznej. Od 1392 r. i przez cały okres czeski księstwo świdnickie (ziemia świdnicka) obejmowało już trwale okręgi świdnicki, strzegomski, bolkowsko-kamiennogórski i dzierżoniowski. 


Mapa ziemi świdnickiej


Herb ziemi świdnickiej1 komentarz:

  1. Księstwo Świdnickie powiadacie, nie ma problemu.

    OdpowiedzUsuń